Απόρρητο και όροι‎

Απόρρητο και όροι‎

Λαμβάνουμε την προστασία των προσωπικών και ιδιωτικών πληροφοριών σας σοβαρά. Η πολιτική αυτή περιγράφει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. (Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για την ιστοσελίδα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πρωτογενούς κατόχου, eidiseis24wro.blogspot.gr)

Σχετικά με πληροφορίες για συνήθη διαχείριση και συντήρηση

Όλοι οι εξυπηρετητες ιστών αλλιώς πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου ανιχνεύουν βασικές πληροφορίες απο τους επισκέπτες τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζουν, διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου, λεπτομέρειες φυλλομετρητών ιστοσελίδων (αλλιώς: πλοηγός Web, πρόγραμμα περιήγησης Web ή περιηγητής Ιστού Π.χ. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari και πολλά άλλα) και σελίδες παραπομπών. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να ανιχνεύσει προσωπικά, συγκεκριμένους επισκέπτες σε αυτό την Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες ανιχνεύονται για συνήθη διαχείριση και συντήρηση, και μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ποιές σελίδες και πληροφορίες είναι χρήσιμες και για τους επισκέπτες.

Cookies and Web Beacons

Where necessary, this site uses cookies to store information about a visitor's preferences and history in order to better serve the visitor and/or present the visitor with customized content.

Advertising partners and other third parties may also use cookies, scripts and/or web beacons to track visitors to our site in order to display advertisements and other useful information. Such tracking is done directly by the third parties through their own servers and is subject to their own privacy policies.

Controlling Your Privacy

Note that you can change your browser settings to disable cookies if you have privacy concerns. Disabling cookies for all sites is not recommended as it may interfere with your use of some sites. The best option is to disable or enable cookies on a per-site basis. Consult your browser documentation for instructions on how to block cookies and other tracking mechanisms.

Special Note About Google Advertising

Any advertisements served by Google, Inc., and affiliated companies may be controlled using cookies. These cookies allow Google to display ads based on your visits to this site and other sites that use Google advertising services. Learn how to opt out of Google's cookie usage. As mentioned above, any tracking done by Google through cookies and other mechanisms is subject to Google's own privacy policies.

About Google advertising: What is the DoubleClick DART cookie? The DoubleClick DART cookie is used by Google in the ads served on publisher websites displaying AdSense for content ads. When users visit an AdSense publisher’s website and either view or click on an ad, a cookie may be dropped on that end user’s browser. The data gathered from these cookies will be used to help AdSense publishers better serve and manage the ads on their site(s) and across the web. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

No comments:

Post a Comment